Obchodní podmínky
  • Úvodní ustanovení – předmět služeb

Gabriela Bauerová poskytuje fotografické služby zahrnující přípravu, fotografování, následný výběr a úpravu fotografií, tisk a design produktů, včetně jejich prodeje klientovi, konzultace pro volbu balíčku a produktů. Gabriela se specializuje na těhotenskou a novorozeneckou fotografii a fotografii kojenců a batolat v průběhu prvního roku života, tyto služby jsou doplněny souvisejícími službami, zejména rodinné portréty, sezóní fotografování, portréty. 

Všem klientům je nabízena služba pre-konzultace pro zodpovězení případných dotazů ohledně průběhu focení a dalších procesů, jakož i pomoc s výběrem vhodného oblečení, rekvizit a lokality. Tato pre-konzultace může mít formu telefonického rozhovoru nebo osobního setkání, dle dohody s klientem.

  • Objednávka/Rezervace

Každé focení je třeba předem objednat, klient vznese poptávku jedním z  následujícíh způsobů:

– e-mailem info@gabrielabauerová.cz

telefonicky +420 731 126 035

prostřednictvím kontaktního formuláře 

prostřednictvím Facebook stránky

Pro rezervaci termínu focení je třeba zaplatit zálohu a objednávka se tímto stává závaznou.

  • Pre-konzultace

Součástí služeb fotografa je pre-konzultace, která se uskuteční dle dohody s klientem telefonicky nebo osobně. Slouží k vznesení dotazů, plánování času a místa focení, konzultace o vhodném oblečení a rekvizitách, průběhu focení a následných procesů, představení balíčků a produktů. Pre-konzultace není povinná, ale doporučuje se zejména pro těhotenské a novorozonecké fotografování. 

  • Fotografování

Délka fotografování – závisí na typu focení a zvoleném balíčku, dále pak na individuálních faktorech každého focení, např. charakter exteriéru, spolupráce s klientem pri pózování atd. Délka focení uvedená u jednotlivých typů je pouze orientační a může se lišit klient od klienta. Fotograf určí konec focení, pokud má dle svého uvážení dostatek materiálu pro splnění závazku ke klientovi. 

Rekvizity – použití rekvizit je diskutováno v pre-konzultaci. Fotograf disponuje dostatkem rekvizit pro novorozenecká focení v ateliéru i exteriéru, které odpovídají jeho vizi a uměleckému stylu, který je prezentován v portfoliu na web stránkách a sociálních mediích. Klient může přinést vlastní rekvizity, jejich využití je zcela na uvážení fotografa. Klientům těhotenského focení jsou k dispozici šaty k zapůjčení zdarma. 

  • Výběr a úprava fotografií

Spolupráce mezi klientem a Gabrielou je založena na plné důvěře a předpokladem je, že klient si zvolil fotografa na základě jeho portfolia a je ztotožněn s jeho fotografickým stylem. Výběr fotografií k následným úpravám je zcela na úvaze fotografa, který pečlivé hodnotí všechny záběry z technických a uměleckých hledisek. Klientovy jsou předloženy pouze ty nejzdařilejší záběry po plných úpravách. Needitované fotografie se neposkytují. Úpravy zahrnují nezbytné doladění barev, expozice, retuš a případné další úpravy zvyšující umělecký zážitek z fotografie. Klient má vždy možnost prvního náhledu na finální úpravu jedné fotografie, zpravidla během 48 hodin po focení. 

  • Prezentační schůzka a On-line galerie. Design and dodání fotografií a produktů

Prezentační schůzka – fotograf si vyhrayuje čas približně 3 týdnů pro pečlivou selekci a úpravu fotografií. Klienti novorozeneckého focení budou v této době pozvání k Prezentační schůzce, která slouží k prezentaci vybraných záběrů, představení produktů a případné objednávce. 

Online galerie – ostatní klienti obdrží e-mail s odkazem a heslem pro stup do soukromé galerie, která obsahuje vybrané záběry z fotografování. Galerii mohou sdílet s rodinou a přáteli. Každý s přístupem do galerie má možnost učinit vlastní objednávku tisku. Klient provede výběr digitálních fotografií, které chce zahrnout do svého balíčku, případně tisku a jiných produktů do 14 dnů ode dne otevření galerie. Platnost galerie vyprší 14 dní ode dne jejího otevření. Za prodloužení platnosti nebo znovuobnovení uzavřené galerie je účtován poplatek 250 Kč. Taková online galerie je posktnuta rovněž klientům novorozeneckého focení po dobu 14 dní ode dne prezentační schůzky.

Design a dodání produktů – rozhodne-li se klient pro koupi některého z tištěných produktů, např. tisku, fotoobrazů, fotoalba…, tyto budou k vyzvednutí 2-3 týdny od schválení návrhu klientem. Produkty mohou být na žádost klienta zaslány postou či jiným dopravcem a k ceně je pak účtován poplatek 100 Kč za zásilku. 

  • Úhrada

Záloha ve výši 500 Kč / 1000 Kč v přípradě novorozeneckého focení je splatná při objednání/rezervaci. Doplatek ceny je splatný nejpozději při objednávce produktů. Doplatek je možno na základě vzájemné dohody rozdělit do několik splátek. Fotograf neposkytne klientovi žádné produkty, včetně digitálních fotografií, dokud nebude zaplacena plná cena za zvolený balíček či produkt. Platbu je možno provést hotově, převodem na účet nebo prostřednictvím služby PayPal.

  • Místo fotografování

Fotografofání probíhá v lokalitě předem dohodnuté s klientem při pre-konzultaci. Cestovné fotografa je zahrnuto v ceně fotografování v následujících lokalitách: Praha, okr. Kutná Hora. Pro ostatní lokality může být účtován příplatek v závislosti na vzdálenosti a čase potřebném pro dopravu.

Exteriéry – focení ve vhodné lokalitě. Klient zodpovídá za vlastní dopravu do místa focení včas. Fotograf nečeká na klienta v exteriéru déle než 15 minut po dohodnutém čase začátku focení. Klient zodpovídá za vhodné oblečení a obutí s ohledem na charakter exteriéru. V případě nepřízně počasí se klient s fotografem domluví na náhradním termínu.

Ateliér –

Jiné – zejména fotografování novorozenců může probíhat i v pohodlí domova klienta. V takovém případě se klient zavazuje poskytnou fotografovi nezbytnou součinnost pro zajištění co možná nejoptimálnějších podmínek pro focení. Tyto podmínky jsou diskutovány na pre-konzultaci a jsou rovněž součástí materiálu „Focení novorozenců-stručný průvodce pro rodiče“, který bude klientovi k dispozici v elektronické podobě po zaplacení zálohy za novorozenecké focení.

  • Místo fotografování

Fotografofání probíhá v lokalitě předem dohodnuté s klientem při pre-konzultaci. Cestovné fotografa je zahrnuto v ceně fotografování v následujících lokalitách: Praha, okr. Kutná Hora. Pro ostatní lokality může být účtován příplatek v závislosti na vzdálenosti a čase potřebném pro dopravu.

Exteriéry – focení ve vhodné lokalitě. Klient zodpovídá za vlastní dopravu do místa focení včas. Fotograf nečeká na klienta v exteriéru déle než 15 minut po dohodnutém čase začátku focení. Klient zodpovídá za vhodné oblečení a obutí s ohledem na charakter exteriéru. V případě nepřízně počasí se klient s fotografem domluví na náhradním termínu.

Ateliér –

Jiné – zejména fotografování novorozenců může probíhat i v pohodlí domova klienta. V takovém případě se klient zavazuje poskytnou fotografovi nezbytnou součinnost pro zajištění co možná nejoptimálnějších podmínek pro focení. Tyto podmínky jsou diskutovány na pre-konzultaci a jsou rovněž součástí materiálu „Focení novorozenců-stručný průvodce pro rodiče“, který bude klientovi k dispozici v elektronické podobě po zaplacení zálohy za novorozenecké focení.

Facebookgoogle_pluspinterestinstagram